04 June 2009

MATLAMAT HIDUP~ HADAFUL HAYAAT..

APAKAH MATLAMAT HIDUP KITA?

~ Sebagai KHALIFAH di muka BUMI yang fana' ini

~ Untuk mendapat keredhaan Allah Ta'ala ( Mardhotillah)

~ Beribadah kepada Allah Ta'ala ( samada secara khusus au umum)


BAGAIMANA NAK CAPAI MATLAMAT2 TERSEBUT??

~ Mengadakan USRAH au HALAQAH kerana ia boleh melahirkan individu muslim yang jayyid

~ Menerapkan 10 MUWASAFAT TARBIYYAH :

1. Salimul Aqidah ^^ 'Aqidah yang sejahtera

2. Sahihul 'Ibadah ^^ 'Ibadah yang betul

3. Qawiyyal Jism ^^ Kuat tubuh badan

4. Matinul Khuluq ^^ Akhlaq yang mantap

5. Mutsaqqafal Fikri ^^ Fikiran yang berpengetahuan

6. Qadiran 'Ala Kasbi ^^ Mampu berusaha

7. Mujahadah 'Ala Nafsi ^^ Mampu melawan nafsu

8. Harithun 'Ala Waqtihi ^^ Menjaga waqtu

9. Munazzamun fii Syuuinihi ^^ Tersusun dalam urusan

10. Nafi'un Li Ghairihi ^^ Berguna untuk orang lain


~ AMNM ( Amar Makruf wa Nahi Munkar)

~ Berpegang kepada 3 rukun bai'ah iaitu;

1. FAHAM
2. IKHLAS
3. AMAL

TANPA FAHAM, TAKKAN TERLAHIRNYA SIFAT IKHLAS..
Kalau Ikhlas takde dalam diri kita, lagilah susah bagi kita untuk membuat amal kebaikan!

~ Saling menasihati antara ahli keluarga, sahabat untuk mencapai matlamat2 tadi

~ Mempunyai 'Ilmu yang luas


Semoga antum semua sukses dalam mencapai matlamat hidup antum!!
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarokatuh..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...