30 September 2011

al-Iman asy-Syahid Hassan al-Banna berkata:

“Jadilah kamu ketika menyeru manusia seperti pokok buah-buahan; mereka
membalingnya dengan batu dan dia menggugurkan buah kepada mereka”.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...